Palveluasuminen

 

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asunnon sekä  päivittäistä tukea ja huolenpitoa. Asiakkaat asuvat vuokralla asumisyksikössä ja henkilökunta on paikalla ma-su klo 8-20. Palveluun sisältyy asiakkaan tarpeenmukainen valvonta ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, peseytymis-,siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssa käymistä edistävät palvelut.

Palveluasuminen on tarkoitettua eri syistä toimintarajoitteisille henkilöille jotka tarvitsevat vahvaa tukea päivittäisissä toiminnoissa, ja eivät selviydy kevyemmissä palveluissa tai kotiin vietävien palveluiden turvin.

Kuntoutujaa avustetaan päivittäisissä toiminnoissa (ruokailu,vaatehuolto,hygienia,siivous,lääkehoito), ohjataan harjoittelemaan itsenäistä päätöksen tekoa, raha- ja muiden asioiden hoitamista, vapaa-ajan viettoa sekä ihmissuhteiden hoitamista.

Asiakkaiden kuntouttaminen on tavoitteellista psykososiaalista kuntoutusta yhteisön viikko-ohjelman mukaisesti itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan. Kuntoutumisessa hyödynnetään myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.