Riippuvuustyö

Eroon päihderiippuvuudesta

Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy on erikoistunut riippuvuustyössä päihderiippuvuuksien hoitoon. Osaamisemme perustuu henkilöstömme vahvaan ammattitaitoon sekä vankkaan kokemukseen.

Tarjoamme päihdepalveluita: aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja vankeinhoidon asiakkaille.

Palvelut ovat  tarkoitettu henkilöille, joilla elämäntilanne on vaikeutunut oman vuoksi ja jotka ovat valmiita oman riippuvuusongelman käsittelyyn sekä rakentamaan ja ylläpitämään muutosprosessia.

Asiakasryhmiämme ovat:

 • päihdekuntoutujat 
 • mielenterveyskuntoutujat
 • itsenäistyvät nuoret
 • jälkihuoltonuoret
 • asumisessa erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat
 • nuoret äidit/perheet
 • lastensuojelun avohuollon asiakkaat
 • vapautuvat ja koevapauteen siirtyvät vangit

Tavoitteena on:

 • motivoituminen oman riippuvuuskäyttäytymisen (ajattelu, tunteet ja käytös) tarkasteluun ja arviointiin
 • riskitekijöiden ja haittojen tunnistaminen
 • muutostavoitteiden asettaminen
 • alkaneen muutosprosessin tukeminen ja ylläpitäminen.