Ajankohtaista

Tilaajalle

Kuntoutus asumisyksikössä

Tarjoamme  päihteettömän, turvallisen ja viihtyisän asumis- ja kuntoutumisympäristön.  

Kuntoutukseen asumisyksikössä sisältyy:

 • kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan perustuva psykososiaalinen kuntoutus
 • omaohjaajatyöskentely asiakkaan perusarjessa      
 • terveydentilan seuranta ja lääkehoidon toteuttaminen
 • yksilökeskustelut päihteettömän elämäntavan rakentamiseksi   
 • valmentava pienryhmätyöskentely eri teemojen mukaisesti
 • terveydenhuollon palvelujen (esim. tk-käynti, hammashuolto) järjestäminen tarvittaessa                                                                                                 
 • neuvonta ja tuki erilaisten etuuksien (esim. asumistuki, eläke, toimeentulotuki) hakemiseksi                                                                     
 • asiointiapu (esim. lääkäri, käräjäoikeus, lasten tapaamisten järjestäminen)                                                                                                               
 • päihteettömyyden valvonta (puhallutukset ja seulat)                      
 • yhteinen toiminta yhteisön kanssa (ruoanlaitto, leivonta, eri liikuntamuodot ja yhteisökokoukset sekä retket)                                                    
 • sosiaalisen verkoston vahvistaminen ja tukiverkoston rakentaminen
 • asumisyksikön ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan tukeminen (opiskelu, työkokeilu, työ)                                                                 
 • laajan yhteistyöverkoston hyödyntäminen (esim. Rise,TE-toimisto, TYP, eri järjestöt)                                                                                                    
 • kuntoutussuunnitelma, väliarvioinnit ja loppulausunto tilaajakunnan edustajalle kirjallisina.

Kotiin vietävät palvelut

Asumisyksikön ulkopuolella asuvalle kuntoutujalle laaditaan kirjallinen ja yksilöllinen palvelusuunnitelma kuten asumisyksikössä asuvalle kuntoutujalle.

Palvelussa huomioidaan erityisesti kuntoutujan perusarjen sujuvuus omassa kodissa ja asumisympäristössä. Suunnitelmaan voidaan rakentaa myös sosiaalisia ja yhteisöllisiä elementtejä, joita asumisyksikössä kuntoutuvan palvelu sisältää.