Kotiin vietävät palvelut

Kotiin vietäviin palveluihin kuuluvat seuraavat palvelut:

  • asumisen tukeminen
  • itsenäiseen asioiden hoitamiseen tukeminen
  • sosiaaliseen kuntoutukseen littyvä työ
  • tuki ja ohjaus kodinhoidollisissa tehtävissä, henkilökohtaisen hygienia ylläpidossa, ruoan valmistuksessa, ostosten teossa ja asioinnissa
  • ohjaus harrastustoimintaan ja liikuntaan
  • ohjaus yhteiskunnallisten palveluiden käyttöön
  • tuki ja ohjaus asianmukaisen lääkehoidon toteuttamisessa

 

Palvelu muodostuu henkilökohtaisesta kotikäynneistä, tapaamisista kodin ulkopuolella, puheluista, teksti- ja säköpostiviesteistä sekä vuorovaikutteisen teknologian hyödyntämisestä esim. Skype. Palvelun intensiteetti vaihtelee asiakkaan tuen tarpeen mukaan yhdestä viikkokäynnistä lähes jokapäiväiseen intensiivitukeen. Palvelua tarjotaan myös ns. virka-ajan ulkopuolella, ilta/yöaikana ja viikonloppuisin.

Laskutus perustuu suoritehintoihin asiakasprofiilin mukaan.