Tuettu asuminen

 

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palvelu on asumisen tukemista sosiaaliohjauksella, pyrkien asiakkaan kuntoutumiseen ja itsenäisempään elämään. Asiakas asuu palveluntuottajan vuokra-asunnossa asumisyksikössä tai satelliittiasunnossa.

Annettu tuki on säännöllistä ja sen määrä ja sisältö vaihtelee yksilöllisesti. Asiakkaan luo tehdään tukikäyntejä joka pitää sisällään mm. tuen ja ohjauksen kodinhoidollisissa tehtävissä, henkilökohtaisen hygienian ylläpidossa, ruoanvalmistuksessa, ostosten teossa ja asioinnissa. Kuntoutujaa ohjataan harrastetoimintaan ja liikuntaan sekä erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden käyttämiseen. Lääkejako toteutetaan tarvittaessa dosettiin.

Kuntoutuja osallistuu asumisyksikön ryhmätoimintoihin ma-pe. Puhelintuki on ympärivuorokauden.