Lyhytaik. palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on maksimissaan 4 viikon pituinen jakso asumisyksikkö Liekissä esim. laitoshoidon jälkeen ennen kotiutumista, toipilasvaiheeseen akuutin sairauden jälkeiseen kuntoutumiseen, tai päihdekuntoutusjakson jälkeisiä ns. intervallipäiviä tai elämäntilanteeseen liittyviä kriisitilanteita varten.

Palvelu sisältää päivittäisen huolenpidon ja tuen (ruokailu,vaatehuolto,hygienia,siivous,lääkehoito), täydellisesti valmiiksi kalustetun asunnon, vaatehuoltoon liittyvät asiat, siivouspalvelut- ja tarvikkeet sekä muut palvelut kuten avustaminen asunnossa ja sen ulkopuolella.

Kuntouttaminen on tavoitteellista psykososiaalista kuntoutusta yhteisön viikko-ohjelman mukaisesti itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan. Kuntoutumisessa hyödynnetään myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.