Etusivu

Asumispalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy (IS-PK) tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavia asumispalveluita Asumisyksikkö Liekin turvallisessa ympäristössä kuntoutujille, jotka selviytyvät ilman laitoshoitoa, mutta tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa ja arkeensa.

MIEPÄ-palvelumme:

  •  Pitkäaikainen palveluasuminen
  •  Lyhytaikainen palveluasuminen
  • Tuettu asuminen Asumisyksikkö Liekissä tai asumisyksikön satelliittiasunnoissa
  • Kotiin vietävät palvelut.

Yrityksen sosionomeilla, psykiatrisella sairaanhoitajalla ja lähihoitajilla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaaminen.

IS-PK:lla on vahvasti kuntouttava työskentelyote. Tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu voimavarojensa mukaan palveluasumisesta tuettuun asumiseen ja lopulta omaan kotiin asumisyksikön ulkopuolelle.

Asiakkaan kuntoutus on tavoitteellista, yksilöllistä psykososiaalista tukea sekä ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Asiakkaiden kuntoutuksessa on asetettu suuri painoarvo ryhmätoimintaan, joka muodostuu useammasta päivittäisestä toiminnosta.

Kehittyneet palvelut on suunniteltu tukemaan asiakkaiden muuttuvia elämäntilanteita. Työskentely on välittämistä ja rinnalla kulkemista, tavoitteena hyvä elämänhallinta ja integroituminen osaksi yhteiskuntaa.

Outokummussa vuonna 2010 aloittanut Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy on valittu Pohjois-Karjalan erityisryhmien asumispalveluiden tuottajaksi 1.3.2016 alkaen. Yrityksen toiminta- ja laatujärjestelmä on EFQM-mallin mukainen.