Etusivu

 

Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy (IS-PK) tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille monipuolisesti sosiaalipalveluita. Yritys toimii Pohjois-Karjalassa, Outokummun kaupungissa. IS-PK:lla on vahvasti kuntouttava työote asiakkaiden asumisessa ja arjessa.       

Jokaisella asiakkaalla on on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, joka perustuu Pohjois-Karjalan erityisryhmien asumispalveluiden tilaaja-organisaation asiantuntijoiden laatimaan asiakasprofiiliin. Kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat etusijalla, kun hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan.Työskentely on välittämästä ja rinnalla kulkemista, tavoitteena hyvinvointi, mielekäs arki ja osallisuus.

 

Outokummussa 1.1.2010 toimintansa aloittanut Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy on valittu uudelleen Siun Soten Sosiaalisen asumisen erityisryhmien palveluntuottajaksi 1.6.2018 alkaen. Yrityksen toiminta- ja laatujärjestelmä on EFQM-mallin mukainen. Y-tunnus 2288484-7.